LABELS PREMIER-RECORD


SIDE No.TITLEMAKAM - GENREARTIST
10976Hasretle ben şam[’u seher eylerim efgân][hicazkâr kürdi] şarkıKarakaş Efendi*
11071Sevdalıdır [yine gönül sevdalı] [hicazkâr kürdi] şarkı(H)ovrik Efendi*
10986Meclis bize neydi Karakaş Efendi*
11066Harmanlar aşdık Agopos Efendi*
10978Zerrece rahmetmedin [sen nâle-i feryâdıma][hicazkâr kürdi] şarkıKarakaş Efendi*
11030Mahmur bakışın [âşıka bin lütfa bedeldir]
a different coupling than in catalogue!
[hicazkâr kürdi] şarkıNasip Efendi*
10999Ey çesm-i âhû [hicr ile tenhalara saldın beni?][hicaz] ?Karakaş Efendi*
11039Meyle teskin [eyle sâki]
Neyle teskin [eylesem bilmem dil-i biçâreyi]
a different coupling than in catalogue
[hicaz] şarkı
[yegâh] şarkı
Sisak Efendi*
11092Miralay Neşet Bey’in nutkunutukMuhtar Bey*
11089Tatyos’un hicazkâr (kürdi) peşrevi hicazkâr (kürdi) peşref[Kemani Bülbül] Salih Efendi-
10977Bir nigâh et [yeniden çeşmine hayran olayım] [hicazkâr kürdi] şarkıKarakaş Efendi*
11072Gönül bağlandı [yine bir güzele] [hicazkâr kürdi] şarkı(H)ovrik Efendi*
10974Bir bahr-i gama [daldı gene/yine fikri hayâlim] [hicazkâr kürdi] şarkı(H)ovrik Efendi*
11014Cefaya razıyım [ben yâr elinden][uşşak] kantoVerjin Hanım*

Label pictures of record copies in the collections of Fikret Bertuğ, General Egyptian Book Organization, Aristomenis Kalyviotis, Cengiz Şahin and Hugo Strötbaum.

LIST OF ARTISTS ON PREMIER RECORD
Agopos Efendi
Hovrik Efendi → Ovrik Efendi
Karakaş Efendi
Muhtar Bey
(Kanuni) Nasip Efendi
(H)Ovrik Efendi
Pepron Hanım
Safinaz Hanım
Salih Efendi = Kemani Bülbül Salih Efendi)
(Udi) Sisak Efendi
Verjin/Virjin Hanım