Recording Pioneers


Mahmut Ragıp GAZİMİHAL  1900-1961 arrowarrow PIONEER    PARENTS    LIFE    NOTES    LABELS    PHOTOS    THANK YOU

PIONEERRESPOND

Mahmut Ragıp GAZİMİHAL  1900-1961

aka
nationality
occupation
birth 27 Mart or Apr 1900, Şehzadebaşı, Turkey
death 13 Dec 1961, Istanbul, Turkey
burial
marriage
..............

PARENTS

father Yusuf Ragıp Köse Mihal

b. ..............
d. ...............

mother Fethiye

b. ..............
d. ...............

marriage
children
 • Mediha

  b. .... <1897>, .........
  d. .............

 • Mahmut Ragıp

  b. 7 Apr 1900, Şehzadebaşı, TURKEY
  d. 13 Dec 1961, Istanbul, TURKEY


LIFE
NOTES

 • Şarkî Anadolu Türküleri ve Oyunları by Mahmut Ragıp Gazimihal. İstanbul Konservatuarı Neşriyatında Kitap 2, Evkaf Matbaası, İstanbul, 1929.
 • Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz by Mahmut Ragıp Gazimihal. Maarif Matbaası, 1928.
 • Türk Nefesli Çalgıları (Türk Ötkü Çalgıları by Mahmut Ragıp Gazimihal. Kültür Bakanlığı Millî Folklor Arastırma Dairesi Yayınları : 12. Ankara Üniversitesi Basımevi. mAnkara, 1975.
 • Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız by Mahmut Ragıp Gazimihal. Kültür Bakanlığı Millî Folklor Arastırma Dairesi Yayınları : 15. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara, 1975.
 • Türk Vurmalı Çalgıları (Türk Depki Çalgıları by Mahmut Ragıp Gazimihal. Kültür Bakanlığı Millî Folklor Arastırma Dairesi Yayınları : 14. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara, 1975.
 • Git zaman gel zaman. Fonograf - gramofon - taş plak by Cemal Ünlü. Pan Yayıncılık, İstanbul, 2004.
 • Darül-Elhân Heyeti Tarafından Fonograf'la Derlenen İlk Türkü by Süleyman Şenel (in: Türk Folkloru Belleteni, 1988).
 • Mahmut Ragıp Gazimihâl [özel] Sayısı by Ihsan Hinçer (in: Türk Folklor Araştırmaları Dergisi sayı: 152, Mart 1962. p. 2657).
 • Büyük Kaybın Ardından: Gazimihâl - Hayatı - Çalışmaları by Fikri Çiçekoğlu (in Türk Folklor Araştırmaları sayı: 153, 1962, p. 2691).


COMPANIES & LABELSPHOTOS

NO PICTURE AVAILABLE YET


THANK YOU


Cemal Ünlü
Serdar Uçar